Lite om Gota Collector AB

Gota Collector AB erbjuder marknadens förmånligaste priser för den här typen av tjänster. Dessutom är närheten till GotaJuristerna KB av avgörande betydelse när det gäller kompetens avseende tvister i anledning av fordringar.

Gota Collectors ambition är att både sökande och gäldenär efter avslutat ärende kan lämna vår omsorg, nöjda med det bemötande, och förslag till lösning, vår verksamhet erbjudit.

Datainspektionen

GotaCollector AB är ackrediterad för inkassoverksamhet av Datainspektionen.

Gota Collector AB Innehar Inkassotillstånd från Datainspektionen.

Facebook Twitter RSS Feed
Gota Collector AB Innehar Inkassotillstånd från Datainspektionen.© Copyright Gota Collector AB 2016