Samarbetspartners

Juristbyrån GotaJuristerna KB

  • Gotajuristerna är en ung juristbyrå som trots det besitter ypperlig kompetens. Främst inriktar vi oss på civilrättens område med tvistelösning inom ersättningsrätten i fokus.
  • GotaJuristerna satsar på en modern och lättförståelig approach gentemot Dig som klient. Borta är den torra juristen som vi alla har upplevt pratar ett för oss främmande språk, istället vill vi möta dig som Klient på verklighetsnivån.
Besök GotaJuristerna
Vi samarbetar med GotaJuristerna KB

GotaJuristerna – Juristbyrån med dig i centrum!

Facebook Twitter RSS Feed
Gota Collector AB Innehar Inkassotillstånd från Datainspektionen.© Copyright Gota Collector AB 2016