Jennie Eriksson


Verksamhetsansvarig, VD

  • Jennie är specialiserad inom skatterättens område, men arbetar även med utlänningsrätt och de flesta andra civilrättsliga områden.
  • Jennie är även verksamhetsansvarig, delägare och medgrundare av Gota Collector AB.
  • Jennie har tidigare arbetat som skattejurist på PWC, med specialisering inom bolagsbeskattning och bolagsmoms.. Hon har också varit verksam inom juristfacket JUSEK.


Verksamhetsansvarig Jennie Eriksson

Facebook Twitter RSS Feed
Gota Collector AB Innehar Inkassotillstånd från Datainspektionen.© Copyright Gota Collector AB 2016